Search here:
Geschiedenis

Hier vind u het historisch overzicht van “Marijke”

Dit overzicht wordt mede mogelijk gemaakt door Ina de Jong.

1947 – 1949

1947

3 maart

Oprichting Harmonie “Marijke”
“Op 3 maart kwamen enkele muziekliefhebbers o.i.v. de heer W. Timmermans bijeen in de Chr. Volksbond te Sprang om te komen tot oprichting eener Harmonie, die genaamd werd naar de Prinses die zojuist geboren was.” Aldus de beginregels van de eerste notulen opgemaakt van deze vergadering. De heer Timmermans zette uiteen dat er in Sprang behoefte was aan een flink muziekgezelschap om bij feesteiijke gelegenheden niet steeds op andere plaatsen aangewezen te zijn. Officiële naam werd Christelijke Harmonie “Marijke”.

De samenstelling van het eerste bestuur was alsvolgt:

  • Willem Timmermans                 voorzitter
  • Teunis van Zelst                       secretaris
  • Ad de Bie                                penningmeester
  • Jan Werther                             commissaris
  • Huib Koenen                            commissaris

Tijdens deze vergadering geven zich 31 leden op als lid. Dr. Winkelman werd benoemd tot beschermheer.Financiële gelden waren nodig om de vereniging op poten te zetten. De contributie werd vastgesteld op 30 ct.

September

Door het bestuur was fl. 2150,– opgehaald in de gemeente. Intussen was men begonnen met muziek leren. Instrumenten waren schaars in die tijd. Er werd een instrumentenfonds opgericht en de repetities begonnen in juni.

21 en 22 november

Met 33 leden geeft de Harmonie in samenwerking met de Mandolineclub twee maal een eerste uitvoering in het Bondsgebouw. Twee maal een volle zaal, goed voor het Instrumentenfonds.

1947/1948

Harmonie treedt de eerste jaren vooral op bij thuiskomst van Sprangse Indiëgangers en bruiloften. Ook rondgangen t.b.v. het Instrumentenfonds en optredens op de kiosk.

Hemelvaartsdag

‘s Morgens om 5 uur gaat de Harmonie voor het eerst Dauwtrappen. “wat de koeien in de Oudestraat en de Loonse Dijk in vrolijke stemming brachf”. (notulen) In de ledenvergadering werd besloten hier een jaarlijkse traditie van te maken. De heer J. van der Mast wordt benoemd tot ere-lid vanwege zijn steun aan het Instrumentenfonds. In haar eerste jaar van bestaan heeft de vereniging reeds 180 donateurs die jaarlijks fl. 1,50 of meer bijdroegen. Het aantal instrumenten van 18 stuks is inmiddels uitgegroeid tot 26 instrumenten.

aug,/sept.

Jubileum- en Kroningsfeesten.
3 Dagen lang luisterde de nieuwe Sprangse Harmonie deze feestelijkheden op. Ook in Capelle werd met groot succes opgetreden.

17/18 dec.

Uitvoering in het Bondsgebouw.

1950 – 1959

1950

Na deelname aan het festival georganiseerd door “Concordia” oogstte de Harmonie veel succes bij haar rondgang door Loon op Zand. Zilveren medaille.

Pinksteren (27 en 29 mei)

Concours tgv. het 65jr. bestaan van “Excelsior” te Sprang. Het verplichte nummer ‘Laure des Noves” vonden dirigent en muzikanten te zwaar,echter op aandringen van bestuur en na veel extra studie, nam men toch deel. Het resultaat: 1e prijs in de 4e afdeling, 322 pnt. “Geheel Sprang op z’n kop”, aldus de notulen.

11 november

Verder nam men dit jaar nog deel aan een zaalconcours te’s Gravenmoer: 1e prijs, 3e afdeling met lof. Uitvoering voor donateurs met een toneelstuk door eigen leden. Er werd een bazar gehouden.

1951

Pinksteren

Concours te Genderen : 1 e prijs in de 2e afdeling.

November

Door het Vaandelcomité werd de Harmonie een vaandel aangeboden.

Concours in Wijk bij Duurstede. “Marijke’ behaalt wederom een 1e prijs in de eerste afdeling, 342 pnt.

1954

17 juli

In De Bilt vindt een concours plaats : De Harmonie behaalt de 1e prijs in de afd. uitmuntendheid. De vereniging ontvangt hiervoor een lauwerkrans.

1957

Uniformen worden uitgereikt aan de muzikanten door Dr. Winkelman, beschermheer en loco-burgemeester, in aanwezigheid van afgevaardigden van B&W

1958

Een druk en belangrijk jaar !

12 juli

De Harmonie neemt deel aan het concours in Winterswijk. Wederom behalen zij de 1e prijs in de afd. uitmuntendheid, 289 pnt. Voorzitter Willem Timmermans ijvert voor de oprichting van een Drumband. Er was fl. 2500,- nodig en dat kwam er. De oprichting van een Drumband en “fluiterskorps” was een feit. Jos van Best uit Kaatsheuvel wordt instructeur van het korps.

December

In het Bondsgebouw geeft de Harmonie twee uitvoeringen voor donateurs met medewerking van de boerenkapel “de Peeëtrekkers” o.i.v. A. Kruyf. De pas opgerichte Drumband brengt zijn eerste nummer ten gehore. De gebr. Raamsteyn sluiten de avond af.

4 juli

Concours Dinxperloo.

Onder het optreden van de Harmonie steekt een wind op met orkaankracht 12. Muziekpapieren waaien van de kiosk, muzikanten en stoelen er achteraan. Ondanks dit stormachtig optreden een 1e prijs !

1959

Bij deelname aan het concours door de Harmonie in Winterswijk behaalt zij de 3e prijs. De resultaten vallen tegen. Kritiek van de Sprangse bevolking is niet mals. Meermalen wordt door het bestuur en dirigent gewezen op het belang van een goed repetitiebezoek.

1960 – 1969

1960

De Drumband neemt deel aan een concours in Sprang: 1e prijs in de tweede afd., 54 punten.

25 juni

Voor de eerste maal buiten de gemeente op concours: Bij ‘Wilhelmina” in Veen wordt de 1e prijs behaald in de tweede afd. met 195 punten.

September

Tijdens een ledenvergadering wordt besloten dat alle muzikanten verplicht zijn 3 maal per maand de repetities te bezoeken.

Eind september

De Drumband krijgt pluimen voor op hun baret. Overigens moesten de eerste broeken en baretten door de muzikanten zelf worden bekostigd. Met allerlei acties (oliebollen, bazar, oud papier) is men in de weer voor de aanschaf van complete uniformen. Het ophalen van oud papier op de manier zoals die nu is krijgt in deze tijd gestalte.

10 en 17 december

Uitvoering m.m.v. Vrolijke Vrijbuiters, Waalwijk, de boeren kapel en de Drumband met fluiterskorps.

Het 12 1/2 jarig jubileum als dirigent van de heer van lersel wordt gevierd. De heer van Prooyen wordt ere-voorzitter.

1961

maart

De Drumband krijgt zijn eigen vaandel. Dit werd vervaardigd door Mevr. de Haas.

12 augustus

Drumband “Marijke” neemt deel aan het KNF concours te Katwijk aan Zee. Het resultaat mocht er zijn. In de eerste afd. behaalde men de 1 e prijs. De jury was vol lof.

22 augustus

Na een feestelijke rondgang door de gemeente werden op een drukbezochte receptie ter ere van het succes “de heer van Best en zijn mannen” (notulen) gehuldigd. Het gehele gemeentebestuur was aanwezig, alsmede een deputatie van plaatselijke verenigingen en ouders van de muzikanten.

16 oktober

Défilé ter ere van de 100ste verjaardag van Mevr. Netten.

1962

Harmonie en drumband nemen gezameliik deel aan een concours te Katwiik aan Zee. De Drumband behaalt de 1e prijs in de afd. uitmuntendheid, dus gaat zij door naar de ere afdeling. De jury: “een uitzonderlijke prestatie voor deze jeugddrumband”. Het laagste cijfer was een 8. Voor het eerst nemen hier de Harmonie en Drumband samen deel aan een marswedstrijd. Men had concurrentie van 33 korpsen, de beoordeling was streng. Des te groter het succes : 2e prijs (1 punt onder de 1e prijs).

oktober

De heer van Iersel bedankt als dirigent voor de Harmonie. Men is naarstig op zoek naar een opvolger. Achtereenvolgens hanteerden de dirigeerstok bij de Harmonie: De heren V. d. Akker, Merkx, Stolk, van Dijk en Bergmans.

14 september

De Drumband neernt deel aan het KNF concours te Apeldoorn (‘t Loo). Wederom met succes. Zij behaalt de 1e prijs in de hoogste afdeling. De jury was unaniem: Cijfer 9.

Het eerste lustrum : 5x op concours – 5x een 1 e prijs. Bravo!

De Harmonie haalt de Drumband feesteiijk in. Instrukteur Jos van Best en natuurlijk alle muzikanten krijgen alle eer in dag- en weekbladen.

Tijdens een receptie biedt de heer Rijkers namens de ouders de drumband 2 bazuinen, een tijgervel voor de grote trom en voor het gehele korps witte handschoenen aan.

1965

3 juli

Na afloop van het concours te Mook, waar de Drumband deelnam in de ere afdeling en een 2e prijs behaalde, werd zij in het Bondsgebouw verwelkomd door de burgemeester en haar beschermheer. Daarna werd een koffietafel genuttigd. Dit jaar werd ook een forse lening aangevraagd voor de aanschaf van nieuwe instrumenten. Na de gehouden bazar, werd een avondje gehouden voor de leden met hun dames, welke aan de bazar hadden mee geholpen. De dames werd een paar kousen aangeboden

1966

Een jaar met een sterretje !

13 augustus

In Kerkrade neemt de Drumband deel aan het Wereld Muziek Concours, en behaalt in de hooqste afdeling de 1e Prijs.

Op de receptie waarbij aanwezig waren B&W, alsmede afgevaardigden van Sprang-Capelse verenigingen, sprak Burg. van Prooyen de woorden : “Onze burgerij is trots op dit korps”. Zustervereniging Sirena bracht een serenade.

1966 – 1967

In deze tijd werd een Majorettepeloton opgericht.

10 december

De K.N.F. reikt aan de Koninklijk Erkende Harmonie- en Drumband MARIJKE het ERE-DIPLOMA uit, als bewijs dat zij in de Derde Afdeling, sectie Harmonie over alle in dit jaar gehouden Federatieve Wedstrijden het hoogste aantal punten heeft behaald. Het hoogste aantal punten bedroeg103, bij een bereikbaar maximum van 120 punten.

1968

30 april

Harmonie. Drumband en Majorettes nemen deel aan het defilé op Paleis Soestdijk.

De vereniging overhandigt de koningin een paar gemakkelijke schoenen, waarvoor later een persoonlijk bedankbriefje werd ontvangen. Dit jaar werd nog een taptoe gehouden.

defile

1970 – 1979

1970

8 augustus

Voor de tweede keer naar het WMC te Kerkrade. De drumband behaalt de 3e prijs.

1972

3 maart

Harmonie “Marijke” bestaat 25 jaar. Dit wordt gevierd met een feestavond op 7 juni en een druk bezochte receptie op 10 juni met daarna een rondwandeling. De vereniging telt thans 80 leden. Verder stond dit jaar nog op het programma: Inhalen vierdaagse Waawijk, Sportzeskamp Dussen, jaarlijkse medewerking aan de Jan Henrik de Rooy-mars, en een uitvoering voor donateurs en bejaarden in het Bondsgebouw.

1973

5 september

Showoptreden van de drumband en majorettes op het Raadhuisplein t.g.v. het zilveren regeringsjubileum van Koningin Juliana.

Oktober

Opening Wijnfeesten in Mayschoss, Duitsland. “Marijke” gaat internationaal. Dit evenement werd een jaarlijkse traditie. De vereniging bezocht tot en met 1978 zes keer de wijnfeesten. In ’75 en ’76 gingen men zelfs voor twee dagen. Het succes voor “Marijke” was groot en voor de muzikanten de goede herinneringen niet minder.

 

1974

7 september

Nieuwe uniformen voor Harmonie en Drumband. (Rode colberts met zwarte broek en kolbak). ‘s Middags gaat men vol trots voor een rondgang door de gemeente, waarna in het Bondsgebouw een koffietafel wordt gebruikt. ‘s Avonds na de lampionnenoptocht wordt een taptoe gehouden.

 

1975

30 april

Opnieuw werd deelgenomen aan het défilé op Soestdijk.

Deelname aan het Bloemencorso te Rijnsburg. Wat een hitte!

1976

8 juni

Christelijke Harmonie wordt Muziekvereniging “Marijke”.

Augustus

Onder de “nieuwe” naam gaat de vereniging opnieuw naar Rijnsburg voor het bloemencorso.

1977

3 september

Het 30 Jarig bestaan van “Marijke” wordt gevierd. In het Bondsgebouw wordt een koffietafel gehouden. Met een Showfestival en later op de avond een disco in het Bondsgebbouw wordt deze dag besloten.

1979

Dit jaar wordt besloten binnen de grenzen te blijven voor het jaarlijkse uitstapje. Marijke neemt deel aan het festival in Borger, Drente.

1980 – 1989

1981

Dit jaar wordt voor het eerst een nieuwjaarsconcert gehouden in sporthal “Zidewinde”, waaraan ook “Marijke” deelneemt. Een nieuwjaarsconcert dat zal uitgroeien tot Het Nieuwjaarsconcert, vanaf 1984 jaarlijks georganiseerd door Sprang-Capelle Musica.

20 januari 

Afscheid Jos van Best.

september 

Fruitcorso, Tiel.

1982

3 maart 

35 jaar “Maijke”, Dit feit wordt gevierd met een feestavond op 13 maart.

26 juni

Zomermèrt en door “Marijke” georganiseerd Blaaskapellen festival op het Raadhuisplein.

18 september 

Taptoe Sprang-Capelle.

1983

Januari 

T.g.v. haar 35-jarig bestaan organiseert “Marijke” het Nieuwjaarsconcert. André de Beer wordt de nieuwe dirigent van “Marijke”.

17 septernber 

Opnieuw wordt een taptoe gehouden. De Drumband bestaat 25 jaar.

1984

11 juni 

Festival Lienden. In de derde divisie een 2e prijs behaald

15 september 

Festival bij Sirena.

1985

6 mei 

40 jaar Bevrijding. Op het evenemententerrein aan de Fazant neemt Marijke deel aan een taptoe.

1 juni 

Eerste grandioze Rommelmarkt bij het Bondsgebouw.

7 september 

Deelname Taptoe Raamsdonk

26 oktober 

Platenopname i.s.m. Gehandicapten Drumband “Prins Maurits”.

1986

Juni 

“Marijke” loopt voor het eerst “de 5 KM” bij de Jan Hendrik de Rooy Mars, wat in 1987 voor herhaling vatbaar was.

1987

10 januari 

Solistenconcours en eerste Playbackshow.

7 maart 

“Marijke” 40 jaar. receptie in het Bondsgebouw.

11 april 

Uitvoering in het Bondsgebouw m.m.v. Gehandicapten Drumband “Prins Maurits” en Toneelvereniging “Gezelligheid”. De vereniging telt momenteel 40 muzikanten en een majorettepeloton.

30 april 

Jaarlijkse aubade bij het gemeentehuis. Dit jaar gaat een aantal jeugdleden voor het eerst in uniform mee.

20 juni 

Taptoe georganiseerd door een jarige Oranjevereniging “Wilhelmina”.

27 juni 

“Marijke” bezoekt de Flevohof.

19 september 

Taptoe “Marijke”.

1988

September 

30 jaar Drumband.

1989

30 december 

Er wordt een feestelijk tintje gegeven aan de uitreiking van nieuwe uniformen (rood jasje, blauwe broek, zwarte kolbak) in het Bondsgebouw. Burgemeester Ockels is aanwezig om enkele jeugdleden in hun nieuwe jasje te helpen.

1990 – 1999

1990

5 mei 

Deelname aan grote bevrijdingsoptocht.

16 juni 

“Marijke” bezoekt Pony park Slagharen.

1 september 

Deelname taptoe Raamsdonk.

1991

22 juni 

Bezoek aan Valkenburg, De Valkenier.

1992

september 

Deelname aan de taptoe te Nieuwkuijk. “Marijke” behaalt de 1e prijs met 449 pnt. Tevens wordt de Publieksprijs in de wacht gesleept.

1993

11 september 

Een drukke dag.
Allereerst deelname aan een festival in de Efteling, waarna “Marijke” ’s-avonds, direct doorgaat naar de taptoe te Nieuwkuyk om hun eerste prijs van vorig jaar te verdedigen. Men behaalde een 2e prijs.

17 september 

Bezoek Openlucht Museum.

Begin jaren ’90

Start Evenementencommissie.
Naast het muziek maken zijn ook andere evenementen in de vereniging van het grootste belang. 0.m. werden georganiseerd : Playbackshow, dropping, fietstochten, barbecue, spooktocht met kampvuur en natuurlijk de St. Nicolaasavond.

1995

5 mei 

Bevrijdingsoptocht. Hoe warm het was en hoe ver! Ondanks de afstand, het wachten en de hitte presenteert “Marijke” zich de gehele dag op een geweldige manier aan de Sprang-Capelse bevolking.
De dag werd besloten met een bevrijdingstaptoe. Bravo! Een echte “Marijke-daq” !

10 juni 

Roermond “Internationaal” festival. “Marijke”, maar vooral ook haar meegekomen fans, maken deze dag grote indruk. Indrukwekkend waren ook de bekers die mee naar huis gingen : 1e prijs Marswedstrijd – 1e prijs show – 1e prijs best doordachte show – 2e prijs majorettes bij het defilé -gouden medaille voor het beste korps van de dag.

2 september 

Taptoe Raamsdonk

1996

oktober 

Na Joop Vos, in het prille begin van de Drumband, Cees van den Hoven en Jan van Zelst, is “Marijke” voor het eerst sinds jaren weer een tambour-maître rijk: Erik van Ommeren, tevens showinstructeur.

1997

50 jarig bestaan

3 maart 

Oprichtingsdatum van de vereniging Onder veel belangstelling wordt maandagavond een gecostumeerde rondgang gehouden door Sprang.
Na afloop een gezellige borrel in het Bondsgebouw.

8 maart 

Receptie in het Bondsgebouw. Deze wordt druk bezocht door afgevaardigden van B&W, Sprang-Capelse verenigingen, ouders, donateurs en verdere belangstellenden. Voorzitter G. Broeks besluit zijn toespraak samenvattend met de constatering dat: “ONS “Marijke” ondanks haar 50e verjaardag nog zeer vitaal en levenslustig is en dat zij met veel vertrouwen uitziet naar haar volgende verjaardag”. De dag wordt afgesloten met een grandioze “Marijke” feestavond.

19 april 

Rondgang door Sprang-Capelle, enthousiaste reacties van zowel leden als toeschouwers.

30 april 

Koninginnedag, een traditionele : Feestelijk oranjezonnetje, de aubade, de ballonnen, ’s middags naar Besoyen voor de versierde fietsen optocht. Als afsluiting die avond een zeer drukke, sfeervolle lampionnenoptocht.

10 mei 

Alle jeugdleden worden getrakteerd op een spetterende dag in “Lolland” te Tilburg. Overige leden maken wederom een rondgang door Sprang-Capelle, de belangstelling onderweg is wederom groot.

24 mei 

Bloaskapellenfestival op het Molenplein. Wederom een geweldig evenement, waarop veel reacties komen van het publiek : Voor herhaling vatbaar !

31 mei 

“Marijke”neemt als gastkorps deel aan de Taptoe te Nuenen.

14 juni  

Opnieuw een rondgang door een gedeelte van Sprang-Capelle.

28 juni  

Vanwege haar 50-jarig bestaan organiseert de Scouting Jan de Rooy dit jaar weer een Jan de Rooy Mars. “Marijke”neemt natuurlijk deel en loopt de 5 km afstand.

5 juli 

Gezamenlijk optreden met het Koortje van De Rank in Zorgcentrum Elzenhoven.

12 juli 

Ons optreden in Pont-a-Mousson in Frankrijk.
De lange reis heen, de ontvangst, het defilé, het optreden op de kiosk, de vele toeschouwers, de “nieuwe” show op het grote plein, het “Marijke”-gevoel, later de reacties in de Franse kranten, en de nog langere reis terug…. Een ieder zal zeker aan deze dag z’n eigen herinnering bewaren. Met recht een hoogtepunt in dit jubileumjaar !

15 augustus 

Opnieuw gaat “Marijke” internationaal. Zij neemt deel aan de optocht in Fresnes sur Escaut, wat een marathon! De temperatuur was zeer hoog, de optocht zo lang, de dorst enorm, het Succes was weer groot.

27 september 

Grandioze taptoe op het gemeenteplein. “Sprankelend Hart” van Sprang-Capelle, cadeautje van een jarig “Marijke” aan de bevolking van Sprang-Capelle. En Marijke” pakte uit: Zijzelf met een gloednieuwe show, minirettes en majorettes in een nieuwe outfit, gerenommeerde korpsen, waaronder Excelsior uit Rotterdam en DVS-Katwijk. De talrijke toeschouwers op deze avond hebben genoten van deze laatste muzikale happening van dit jaar.

15 november 

Reünie. Het Bondsgebouw vol met leden en oud-leden, oude foto’s,
films en dia’s, het ophalen van oude herinneringen, maakten dit laatste
evenement van ons Jubileumjaar ook tot een geslaagde avond.

1998

April 

In april van dit jaar komt de allereerste Nieuwsbrief uit. Na een oproep van de redactie verzorgen Eric van Ommeren, instructeur en Mark de Jong, tamboer, de “kop”. De Nieuwsbrief wordt gedoopt MUZIEKRANTJE

20 juni 

Het allereerste optreden van een heuse Blaoskapel van “Marijke”, en wel bij de opening van de jaarlijkse Zeskamp op het evenemententerrein.

27 juni 

Blaoskapellenfestival op ’t Molenplein. De regen valt met bakken uit de lucht. In de tent is het ouderwets gezellig!

11 juli 

Jaarlijkse Familiedag. Dit maal rond Fellenoord-Drunen. Na een puzzellooptocht vond er een waar Pannenkoekenfestijn plaats in de open lucht. Door een ieder werd “creatief” pannenkoeken gebakken.

12 september 

Vanwege de fikse buien die dag, werd voor het eerst in de geschiedenis
Taptoe Nieuwkuijk in de Sporthal gehouden. “Marijke” behaalde een 2e plaats.

26 september 

Muzikale ondersteuning van de Truckersdag in Zuilichem. Een waar feest voor onze leden en gehandicapte deelnemers.

10 oktober 

40 jarig jubileum van de Drumband. Reden voor een feestavond. Anton van Beek, Ger Broeks en Ad de Jong, tamboers van het eerste uur werden gehuldigd voor 40 jaar lidmaatschap.

1999

4 januari 

4 januari Tijdens een nieuwjaar borrel werden nog eens 2 jubilarissen gehuldigd. Willem van Caem en Denis Vos zijn beiden maar liefst 50 jaar lid.

11 februari 

“Promotieteam” Marijke op stap. Met een videoband en hun instrumenten bezoeken een 5-tal muzikanten van de vereniging de basisschool om leden te werven voor de vereniging.

24 april 

Marijke neemt deel aan een concert georganiseerd door Cornu Copiae
in ’t Lido, Waalwijk. Ingebruikname van 3 nieuwe xylofoons.

29 april 

Ger Broeks, bijna 22 jaar onze voorzitter wordt Lid in de Orde van Oranje Nassau. Eerst “overvallen “op zijn werk, daarna kreeg hij in het Gemeentehuis van Waalwijk door Burgemeester van Schaik de versierselen opgespeld, waarna een serenade en een receptie volgden. Omdat een dergelijke gebeurtenis voor Marijke de eerste was in haar geschiedenis, was deze dag voor Marijke een bijzonder feestelijke met een(oranje)lintje.

30 april 

Koninginnedag. Met een oranjezonnetje en iedereen nog in feeststemming, kon ook deze dag niet meer stuk.

1 mei 

Ons optreden in Pony park Slagharen maakte het Marijke-weekend compleet.

26 juni 

Ons lid Marco Wagemakers, tamboer en computerfanaat zorgt ervoor dat Marijke vanaf heden een heuse website heeft op het Internet.

4 september 

Plaatselijke peuterspeelzalen Kruimeltje en Bibelebons vieren hun 25-jarig bestaan. Marijke ondersteunt de optocht muzikaal. Blaaskapel werd een echte boerenkapel : Op de wagen achter de tractor.

11 september 

De zojuist van start gegane senioren “twirlgroep” treedt voor het eerst op mechanische muziek zelfstandig op tijdens de Taptoe in Nieuwkuijk.

18 september 

Marijke neemt deel aan het Festival in Zierikzee. Zowel muziek, majorette en twirlgroep verzorgden een succesvol optreden.

22-23-24 sept 

Tijdens de Avond driedaagse in Sprang-Capelle loopt een groot gedeelte van de vereniging al blazend 5 km per avond.

25 september 

Truckersdag. Marijke verzorgt een optreden bij het Lido-Waalwijk

27 november 

Tijdens het Majorette festival in de Rijnhal in Arnhem behaalt de straatgroep een 2e prijs en de dames van de twirlgroep een 1e.‘s Avonds treden zij voor het eerste op tijdens en themafeest in het Curiosahuys.

2000 – 2009

2000

22 januari 

Playbackshow en feestavond, wat een talenten onder Marijke-leden!

19 februari 

Marijke gaat weer eens internationaal. Op uitnodiging mochten we komen optreden in het Stade de France in Parijs tijdens de Europese kampioenschappen Rugby. We bezorgden de genodigden een muzikaal onthaal, even eten en daarna een behoorlijke wandeling in de catacomben van het stadion. Door een ieder ervaren als vermoeiend, maar toch weer iets om bij te schrijven en niet gemist willen hebben.

25 maart 

Transportbedrijf Van Pelt stak onze majoretten in een nieuw trainingspak en daarvoor bracht Marijke een serenade.

1-6 mei 

MILLENNIUM – feestweek. Op 1 en 2 mei neemt Marijke deel aan een heuse revue. Bij de jaarlijkse Dodenherdenking aan het Jan de Rooy Monument waren vanwege deze speciale week de tamboers van Marijke voltallig. De optocht op 5 mei door het dorp werd opgeluisterd door enkele muziekverenigingen. Ook Marijke is van de partij. De muzikale opening van de zeskamp sloot voor Marijke deze drukke week af.

24 juni 

Muziekvereniging Exempel uit Empel showt deze avond hun nieuwe costuums. Marijke verzorgde ook een optreden. Jammer dat de weergoden niet mee wilden werken. Korpsen verzorgden in de stromende regen hun optreden.

9 september 

Festival Almere. Met de bus weer eens op pad! En niet voor niets. We zetten een goede show neer, wat resulteerde in de volgende prijzen. Show – 2e plaats Majorettes – 1e plaats Miss Majorette Jolanda – 2e plaats en Tamboer-maitre Eric behaalde een 1e plaats.
Een echte “Marijke” dag.

23 september 

5e Truckersdag. Optreden in Volkel. Weer een schitterende feestdag.

Oktober 

Marijke Broeks en dochters nemen de instructie van de majorettes over van Karin Brok.

16 december 

Kerstfestival voor Majorettes in Lemelerveld. Wederom boekten de meiden goede resultaten.

2001

27 maart 

Ons dorp is deze weken volledig in de ban van de MKZ crisis. Besloten wordt de repetities niet door te laten gaan en een rondgang wordt afgelast.

Mei

In verband met diverse wisselingen van leiding, gaan de optredens van Marijke dit jaar moeizaam en zijn niet talrijk.

24 mei 

Opnieuw gaat Marijke internationaal. Op Hemelvaartsdag, na het traditionele gezamenlijk ontbijt, vertrekt de bus naar Wervicq-Sud in Frankrijk. We liepen mee in een optocht die ruim anderhalf uur duurde en waarbij de temperatuur rond de 30 graden was. Het enthousiaste publiek en het succesvolle optreden op het marktplein, maakten dat een Ieder zich moe maar voldaan weer de bus in hees.

2 juni 

De sympathieke burgervader van Waalwijk Rob van Schaik nam op deze dag afscheid. Talloze verenigingen bezorgden hem een onvergetelijke dag door ieder op eigen wijze daaraan een steentje bij te dragen. Jammer alleen van die vele buien.

25 augustus 

Wederom een Bloaskapellenfestival in de tent op het Molenplein, een snikhete dag. De stemming was opperbest, het bier vloeide rijkelijk.

September 

Deze maand start een nieuwe instructeur voor de tamboers en neemt Petra Oldenburg de instructie van de majorettes voor haar rekening, daarbij geassisteerd door Marie-Helene van Zutphen, oud-majorette van Marijke.

8 september 

Door de vereniging van Oud-Indiëgangers werd Marijke uitgenodigd aanwezig te zijn bij de plechtige onthulling van 2 straatnaambordjes van oud-verzetsstrijders. Marijke zou Marijke niet zijn als dat niet in stijl gebeurde!

29 september

Hier moesten we weer bij zijn. Ons traditionele optreden tijdens de Truckers dag, ditmaal in Tiel.

29 december 

Tijdens de Eindejaar borrel worden er weer 2 jubilarissen in het zonnetje gezet, nl. Ton Bogers, 50 jaar lid en Paul van Zutphen, 25 jaar lid.

2002

Maart 

Gert-Jan Strijp, onze sousafoonblazer zet met behulp van de computer een showprogramma in elkaar voor een nieuw wedstrijd onderdeel van de KNFM – marsparade geheten. De vereniging loopt een uitgezet marsparcours waarbij showfiguren worden gemaakt. Achter de Sprangse Molen wordt verbeten geoefend. De motivatie is terug! Doel is deelname aan een Marsparade die op 15 juni in Sleeuwijk wordt gehouden. De tijd drong, er moest nog heel wat gebeuren….

15 april 

Maar toen werd het stil…. Op de avond van 15 april vernamen we het ontstellende bericht van het plotseling overlijden van Ad de Jong, groot stimulator van ‘zijn” Marijke, penningmeester van de vereniging. Hij werd 54 jaar oud. Enorm was de verslagenheid in de vereniging. Op zaterdag 20 april brachten de leden van Marijke op indrukwekkende gepaste wijze Ad naar zijn laatste rustplaats.

30 april 

Koninginnedag. Met gemengde gevoelens, zonder versierselen en met rouwband
luistert “Marijke” dit jaar de aubade op het gemeenteplein op.

15 juni 

Sleeuwijk – marsparade. Er was inderdaad nog heel wat gebeurd…. Prachtig weer, een groot aantal enthousiaste toeschouwers en de gedrevenheid waarmee de show, opgedragen aan Ad, werd neergezet, deed moeiteloos het vertrouwde “Marijke”-gevoel weer opborrelen. Een derde plaats was te mooi om waar te zijn. In zo’n korte tijd, waarin de vereniging zoveel had meegemaakt, was dit een klasse prestatie en een stimulans om zo door te gaan. Bravo Gert-Jan, bravo leden !

28 september 

Dit maal gingen we naar Oss om de truckers dag weer muzikaal te ondersteunen. Ook voor en tijdens het pannenkoekenfestijn in ’t Lido in Waalwijk waren we present.

18 november 

Dhr. C. Mayers, oudste lid van de vereniging en concert tamboer van het eerste uur, overleed op 87- jarige leeftijd.

30 november 

Majorette festival van de KNFM in Wijk en Aalburg. Onze dametjes, maar liefs in 3 groepen deden het goed, getuige de mooie juryrapporten.

21 december 

Marijke neemt deel aan een Kerstconcert in Den Hout bij Drum-en Lyra korps Novitas Vitae. In kerstsfeer kregen de toehoorders zo vast een voorproefje van de nummers die zullen worden gespeeld op het a.s. Nieuwjaarsconcert. Publiek genoot van hun optreden.

28 december

Eindejaarsfeest en playbackshow. Bij deze gelegenheid werd stilgestaan bij het feit dat Ger Broeks inmiddels 25 jaar voorzitter van “Marijke” is. Hierbij ontving hij een zilveren dasspeld met inscriptie.

2003

4 januari

Hadden we al een voorproefje gekregen van het programma van ons “Marijke” bij het Kerstconcert eind vorig jaar, tijdens het jaarlijks Nieuwjaarsconcert in Zidewinde vlogen de spetters eraf…. In enkele weken was “hier en daar wat bijgeschaafd”. Het resultaat Mocht er wezen. “Music was my first love”, het swingende “Late in the Evening” en de ABBA-medley waren een feest om naar te luisteren. Muzikanten mochten trots zijn op zichzelf en de dirigent niet minder op zijn muzikanten. André de Beer…. PETJE AF !!

29 maart 

Gezamelijk concert van “Marijke” met “Gehandicapten Drumband Prins Maurits” uit Kaatsheuvel. Joseph Pennings, dirigent van beide verenigingen zorgde ervoor dat alle muzikanten elk op hun eigen niveau een goede prestatie leverden tijdens dit gezellige concert. Het publiek genoot met volle teugen van zowel “Marijke” als “Prins Maurits”. Het geweldige enthousiasme van “Maurits” ontroerde iedereen aanwezig op deze geweldige avond.
Het verantwoorde aantal decibellen werd duidelijk overschreden toen beide verenigingen samen als afsluiting de mars “Jubilissimo” ten gehore brachten.

April 

Het Muziekrantje bestaat inmiddels alweer 5 jaar!

Mei 

Deze maand vertrekt Gert-Jan Strijp naar Bosnië, de exercitie en showinstruktie wordt intussen waargenomen door Joseph Pennings. Door oproepen in onder andere de lokale media, komt er langzamerhand weer aanwas van nieuwe leerlingen. Gevolg is dat de dinsdagavond niet meer toereikend is en dat de maandagavond moet worden toegevoegd als repetitieavond. Het melodisch slagwerk is uitgebreid met 2 bells.

23 mei

Vanavond wordt er door “Marijke” een serenade verzorgd op de bruiloft van 2 leden, Alexander (bariton) en Anja (trompet) hebben vandaag het ja-woord gegeven.

24 mei

Wederom werd er deelgenomen aan het binnenhalen van de Jeugd Avond Vierdaagse in Waalwijk.

29 mei

Dauwtrappen, vanwege een nieuwe Gemeentelijke Verordening mocht dit jaar pas gestart worden om 07.00 uur. Maar dat bestond niet voor Marijke, natuurlijk werd er gesmokkeld.

5 juli

Met twee bussen (een grote en een kleinere)werd vertrokken naar Limburg. In de Valkenier te Valkenburg werd enkele malen een optreden verzorgd. Vanaf vandaag beschikt “Marijke” weer over een tambour-maître, Joseph Penning debuteert, zijn optreden werd alom gewaardeerd door zowel leden als publiek.

12 juli

Vandaag was het weer tijd voor de familiedag, zoals gewoonlijk georganiseerd door de evenementen commissie. Deze dag bestond uit een Fiets/puzzeltocht gevolgd door een heerlijke barbecue bij Cafe De Witte Brug in Sprang-Capelle.

20 september

“Marijke” verzorgd vandaag twee optredens in De Efteling. Met een maximale inzet werd een hele goede prestatie neergezet. Er heerste weer een ouderwets “Marijke” gevoel.

27 september 

truckers dag, met een enthousiaste groep muzikanten, toeterende truckers, gehandicapten die de dag van hun leven hadden, polonaise, broodjes en erwtensoep was dit weer een dag die niet stuk kon.

14 november

Gert-Jan Strijp komt terug uit Bosnië en wordt in Sprang muzikaal ontvangen. Daarna is er nog een gezellige welkomst borrel.

15 november

Intocht Sinterklaas in Sprang-Capelle

12 december 

Kerstmarkt in Sprang. Stemmig gekleed in zwarte broek en witte blouse en getooid met kerstmuts draagt “Marijke” met hun repertoir van kerstliedjes zeker bij aan de kerstsfeer in de goed gevulde tent op het Raadhuisplein.

20 december 

De jeugdige leden worden deze dag getrakteerd op een bezoek aan Lolland in Tilburg. Het eindejaarsfeest van die avond voor de oudere leden stond in het teken van de jaren 60 en 70. Tijdenz deze avond werd Cees Versteeg gehuldigd vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap en Miss-Majorette Monique van Zutphen vanwege haar 10-jarig lidmaatschap.

2004

3 januari

Nieuwjaarsconcert, Sporthal Zidewinde.
“Marijke maakte indruk met “A Brand New Day”, een heerlijk nummer voor de zaal en de dirigent van Marijke ging helemaal op in zijn werk”….. aldus het Brabants Dagblad van 5 januari 2003 En zo was het ook!! Met de “Raidersmarsch”, de “Baby Elephant Walk”en “Dancing Sounds”liet “Ons Marijke” wederom een uitstekende indruk achter en had zonder twijfel een zeer groot aandeel in het slagen van dit 24e Nieuwjaarsconcert.

12 maart 

Solistenconcours “Marijke” in het Bondsgebouw
Enthousiast gemaakt en gestimuleerd door hun instructeurs namen bijna alle leden (majorettes, muzikanten en tamboers) deel aan het Solistenconcours.
Iedereen van jong tot oud, als solist of met elkaar, deed zijn/haar best. Sommigen met best veel plankenkoorts, anderen zo onbevangen. Van een deskundige jury ontving elke deelnemer een juryrapport met een diploma. Het publiek dat voornamelijk uit familieleden bestond had genoten en voor de leden was het een leerzame avond.

17 april 

Verenigingenmarkt, Zidewinde Op deze dag presenteerden zich alle verenigingen van Sprang-Capelle Zo ook “Marijke” met een mooie informatiestand en optredens. Middels Een popcorn en suikerspin kraam zorgden zij ervoor dat de opbrengst van die dag voor het goede doel ”Villa Pardoes” een aardig bedrag werd.

30 april 

Koninginnedag zoals vanouds. Het geplande kraambezoek bij Lynn en de lampionnen optocht in Besoyen moesten worden afgelast vanwege een hevig noodweer.

15 mei 

Herdenkingsdienst Oud-Indiëgangers in de H-N Kerk van Sprang. Bij een dergelijke plechtigheid  is “Marijke”op haar best. De indrukwekkende wijze waarop Dany en Carola de Last Post uitvoerden bezorgde menigeen kippenvel.  “Marijke” speelde diverse koralen en begeleidde de samenzang.

20 mei 

Dauwtrappen met ontbijt bij het bondsgebouw. Dit jaar ging de route door de nieuwbouwwijk “Landgoed Driessen”.

12 juni 

De wandelaars van de Avondvierdaagse in Waalwijk werden weer feestelijk ingehaald door diverse muziekkorpsen waaronder “Marijke”.

18 juni

In de stromende regen begeleide “Marijke” de wandelaars van de avonddriedaagse in Kaatsheuvel.

2 juli

Wederom werden wandelaars onder muzikale begeleiding van “Marijke” ingehaald. Deze dag de Avonddriedaagse in Sprang-Capelle.

3 juli

Familiedag, jaarlijks georganiseerd door de Evenementen Commissie. Op Camping de Roestelberg  werd midgetgolf gespeeld en genoten van een heerlijke barbecue. Ondanks het geringe aantal aanwezigen werd het een geslaagde dag.

17 juli

Oefenmiddag nieuwe show bij het Clubgebouw van Cornu Copiae in Waalwijk. Nuttig, maar ook gezellige middag, compleet met kindercrèche en friteskraam

6 september

60 Jaar na de Bevrijding werd op deze dag de executie van Burgemeester Moonen en de  Gebroeders Hoffmans herdacht. Er werd een krans gelegd bij de plaquette achter het Gemeentehuis van Waalwijk. “Marijke” verleende haar medewerking door de stille tocht van Kerk naar Gemeentehuis te begeleiden en het spelen van koralen. En dit alles deed zij weer op haar eigen wijze!

18 september

KNFM festival in Breda bij de jubilerende Manâna Girls. Vandaag moest het gebeuren, première van de nieuwe show. In de grote hal van het Sportcentrum slaagde “Marijke”erin het aanwezige publiek voor zich te winnen en de aanwezige jury met overtuiging te bewijzen dat zij deze dag de beste waren ! Met een uitstekend juryrapport, de beker voor de Eerste Prijs én de grote wisselbeker konden ze weer op Sprang aan. Resultaat van heel veel uurtjes oefenen door de leden en kroon op de inspanningen van Gert-Jan. BRAVO!

2 oktober

KNFM Festival te Hoogvliet. In een bomvolle Sporthal, op een iets te kleine ruimte deed “Marijke” opnieuw haar best om een goede uitvoering neer te zetten van de show. En dat lukte. Op een 6e plaats weliswaar, maar met een goed en nuttig juryrapport. De prijsuitreiking in een bomvolle, warme sporthal, waaraan geen einde leek te komen,  zal een ieder niet licht vergeten….

9 oktober

Majorettes NIEUWE OUTFIT!! Donkerblauwe jurkjes met zilveren blaadjes met glitters en bijpassende zilverkleurige schoenen. Vernieuwde frisse uitstraling voor het hele korps. Duinrell, Wassenaar. In hun splinternieuwe pakjes, liepen de majorettes trots voor het muziekkorps tijdens de rondgangen door het park. Het publiek genoot in het najaarszonnetje en “Marijke”van hun aandacht. Een geslaagde dag. Het Koperen Paar Aline en Sjaak werden aan het einde van de dag nog verrast met een serenade.

18 oktober

“Marijke “protesteert tijdens een bijeenkomst in het Bondsgebouw heftig tegen het besluit van de Gemeente de subsidiekraan dicht te draaien voor een aantal buurthuizen in Waalwijk, waaronder ook het Bondsgebouw. Als het Bondsgebouw haar deuren begin 2006 zou moeten sluiten, is de vereniging haar “thuis”kwijt. De tijd zal het moeten leren. Helaas was er deze avond niemand van het gemeente bestuur aanwezig.

17 december

Eindejaarsfeest.
De Evenementencommissie kreeg het ook dit jaar voor elkaar om met een heuse “Karaoke”installatie er weer een geslaagde avond van te maken. Traditiegetrouw deelde de voorzitter bedankjes en presentjes uit voor de vrijwilligers die het afgelopen jaar voor de vereniging klaarstonden.

18 december

Majorettenfestival in de Rijnhal in Arnhem.
2 Groepen majoretten nemen deel aan dit festival. Ondanks dat de voorbereidingstijd erg kort was, was de prestatie boven verwachting. Net geen 1e prijs, maar dat scheelde maar een tiende punt. Twee journalisten strikten ze voor een interview. Vandaar dat de majoretten van “Marijke” met een artikel en een mooie foto zouden prijken in het januari nummer van VRIJ NEDERLAND !

2005

8 januari

25 jaar NIEUWJAARSCONCERT Sprang-Capelle.
Schuchter en onzeker neemt “Marijke” deel aan het 1e Nieuwjaarsconcert in Sporthal Zidewinde in 1981. Met een groot aantal leerlingen kwamen de gespeelde nummers lang niet altijd tot hun recht en klonk hier en daar best een valse noot.In 25 jaar tijd is “Marijke” uitgegroeid tot wat het nu is…. “Showband in Concert”, met nummers van kwaliteit, waar inmiddels de spetters vanaf vliegen. “Marijke” bracht o.m. nummers  ten gehore als “Matrimony”, “Swinging Safari”,”Dromen zijn bedrog” en…. “Music was my first love” !!  In een bomvolle sporthal zou dit nummer één van de hoogtepunten van dit Jubileum Concert worden. De passie en perfectie waarmee “Marijke” dit nummer bracht, samen met de stem van de tenor Ernst Daniël Smid, bezorgde de zaal kippenvel. Het applaus na dit optreden vertolkte simpelweg de bewondering van het aanwezige publiek.Opnieuw geeft “Marijke” hier haar visitekaartje af. Grote pluim voor dirigent en muzikanten!!Ook wordt op deze avond nogmaals het signaal afgegeven aan het (nu wel aanwezige) gemeente bestuur dat sluiting van “het Bondsgebouw” voor “Marijke” rampzalig zal zijn.

8 januari

In het januarinummer van “Vrij Nederland”is een artikel opgenomen over majorette zijn(worden). Instructrice van onze majoretten, Marie-Hélène doet tijdens het festival in de Rijnhal in Arnhem op 18 december jl.haar verslag aan de journalist van dit blad.

In het januarinummer van “Vrij Nederland”is een artikel opgenomen over majorette zijn
(worden). Instructrice van onze majoretten, Marie-Hélène doet tijdens het festival in de Rijnhal in Arnhem op 18 december jl.haar verslag aan de     journalist van dit blad.

30 april

Traditionele opening van het nieuwe seizoen. Koninginnedag, aubade bij het Gemeentehuis.
’s Avonds begeleidde de vereniging zoals gewoonlijk de altijd gezellige lampionnenoptocht in Besoyen.

4 mei

Op gepaste wijze namen de muzikanten van “Marijke”samen met de tamboers van Sirena deel aan de plechtigheid bij het Jan de Rooy Monument en legden vertegenwoordigers van beide muziekverenigingen bloemen.

5 mei

Hemelvaart is dauwtrappen !! Dit jaar werd er ontbeten bij Café De Witte Brug in Capelle.

28 mei

Met de taptoe en verscheidene andere optredens voor de boeg is het oefenen “geblazen”.
Vandaag een extra lange showrepetitie bij het clubgebouw van Cornu Copiae in Waalwijk.
Daarna nog een optreden in ’t Land van Ooit.

4 juni

Op Sportpark De Gaard treedt “Marijke”deze middag aan in de rust van  RWB-NEO, afsluiting van een gigantische Jeugdsport/spel dag van de KNVB georganiseerd door beide verenigingen. Zovast een voorproefje van de taptoeshow. ‘s-Avonds is het inhalen van de Avonddriedaagse in Waalwijk, een jaarlijkse happening!

17 juni

Defilé Avond driedaagse in Kaatsheuvel.

18 juni 

Jan de Rooijmars ! Pfft….wat heet. Dan maar een keer (één keer dan!) zonder hoed en in het shirtje. Bij de finish op het Raadhuisplein konden de wandelaars in een gezellige sfeer nog even nagenieten van iets koels en de gezamenlijke noten van “Marijke “en de Troubadours van Sirena.

24 juni

Het inhalen van de wandelaars van de avondvierdaagse van Pro Patria werd opnieuw gekenmerkt door de warmte.

2 juli

Na vele maanden van voorbereidend werk, was de dag daar! De Bevrijdingstaptoe. Al enkele maanden was een speciale Taptoesite on line. Alle leden waren d.m.v. werkgroepjes betrokken geweest bij de voorbereiding. Het Raadhuisplein zag er na een hele dag bouwen sfeervol uit. “Tambour-maître van amper twee turven hoog”, zo kopte Het Brabants Dagblad op de maandagmorgen na de taptoe. Een vertederende en imponerende taptoe… en dat was het zeker. Met veel inbreng van jeugdige muzikanten. Deelnemende korpsen waren Jubal-Zwolle, Wilhelmus-Sliedrecht, DVSjunioren-Katwijk, Cornu Copiae-Waalwijk, Drumband Rhenen-Jong, Dap-Apeldoorn. Zij maakten voorafgaand aan de taptoe een rondgang. De vele toeschouwers die ondanks de druilerige regen toch waren gekomen kregen een spetterende taptoe  voorgeschoteld. Het indrukwekkend samen gespeelde koraal Highland Cathedral” tijdens de finale bezorgt een ieder kippenvel. Opnieuw een “Marijke” taptoe om trots op te zijn!

3 september

Deelname aan de 16e Taptoe van  Nieuwkuijk, helaas niet in de prijzen gevallen, maar we gingen toch met een goede beoordeling naar huis.

10 september

Taptoe Beatrix Dongen. Ook deze avond speelt het weer een grote rol. Maar dan anders….. Hevig onweer en stortregens noodzaakte de organisatie de taptoe al na enkele optredens af te gelasten. Met een nat pak opgelopen tijdens de rondgang terug naar Sprang.

17 september 

Festival Almere. Gezellig met de bus! Iedereen viel in de prijzen (minirettes 3e, majorettes 2e, muzikanten 2e prijs) De publieksprijs van die dag viel het hele corps ten deel.

24 september

Festival Schouwen Duiveland in de Sporthal in Zierikzee. Opnieuw per bus. Het werd een lange vermoeiende dag met optredens en defilé. Ook op dit festival goede resultaten.

13 november

De Sint met aanhang werd begeleid vanuit Sprang via het Raadhuisplein naar Zidewinde.

14 november

In deze periode besteden veel dag- en regionale kranten aandacht aan teruglopend ledental bij de muziekverenigingen. De noodklok wordt geluid “Duizenden muzikanten vertrekken bij Fanfare”…. Ook “Marijke” doet haar best d.m.v. de regionale pers meer jeugd aan te trekken voor de vereniging.

25 november

Surprise avond met Sint en Pieten in het Bondsgebouw voor de jongste van de vereniging

16 december

Bij de Opening van de Promenade in Waalwijk zou voor de zoveelste keer dit jaar het weer spelbreker zijn. Pluim voor allen die zich ondanks de koude en regen zo hebben ingezet!

28 december 

Onder de gigantische kerstboom in de hal geeft “Marijke” een concertje in het Revalidatiecentrum Leypark in Tilburg voor Bert, mede-revalidatie patiënten en hun familie en kennissen.

2006

7 januari

Het 26e Nieuwjaarsconcert in Sporthal Zidewinde, onder auspiciën van Zangver. Excelsior (120 jr.) en Fanfare Sirena (100 jr.)Opnieuw liet “Marijke” door hun uitstekend optreden een goede indruk achter.  Zij brachten dit jaar o.m. de nummers March Moments, In the Stone, Mexican Trumpets en Als de nacht verdwijnt.

10 januari 

Nieuwjaarsborrel in het Bondsgebouw. Afscheid van majorette instructrice Petra Oldenburg.
Karin Krol wordt de nieuwe instructrice voor majorettes en minirettes.

11 februari 

Showrepetitie in Sporthal Zidewinde. Op 18 maart en 22 april zouden er nog twee volgen. Nuttige zaterdagmiddagen waarbij intensief voor de show wordt getraind en de sfeer steeds optimaal blijkt.

17 februari 

Marijke verleent haar medewerking bij de Huldiging van de Sportkampioenen van de Gemeente Waalwijk in Sporthal “De Slagen” in Landgoed Driessen.

11 maart

T.g.v. het 30-jarig bestaan van Gehandicapten Drumband Prins Maurits wordt samen met de jubilaris een concert gegeven in de Werft in Kaatsheuvel. Zoals altijd een hartverwarmend Prins Maurits en een uitstekend presterend Marijke. Met Joseph Pennings (dirigent) in de dubbelrol.

8 april

Verrassing…! het gezamenlijk voorjaarsconcertje met Cornu Copiae in Zidewinde, waar
André met zijn muzikanten zo op geoefend had – met zichzelf in de hoofdrol…. 25 Jaar dirigent bij “Marijke” en daarvoor werd hij in de bloemetjes gezet. Evenals voorzitter Ger Broeks die al meer dan 28 jaar deze taak had vervuld. Beide verenigingen lieten een goed stuk muziek horen en majorettes en minirettes lieten een knappe show zien. Onder de aanwezigen waren naast veel familieleden en vrienden van de jubilarissen ook veel oud-leden, hetgeen deze avond weer eens tot een ouderwetse “MARIJKE”-avond maakte.

11 april

Jaarvergadering 2006. De voorzittershamer wordt na 28 jaar overgedragen aan Alexander Teuling. Bedankt Ger Broeks !  Toi, toi, toi Alexander !

29 april 

Koninginnedag. Fris, maar met een Oranjezonnetje tijdens de aubade. ’s Avond na hevigeregenbuien op weg naar Hendrik Ido Ambacht voor de taptoe (en daarna lampionnenoptocht) bij Sandido.  De sfeer was super, toeschouwers die rijen dik stonden, een goede uitvoering van de show, maar zo koooouuuudddd…

4 mei

Na een herdenkingsdienst in de NH Kerk van Sprang, begeleidden de tamboers van “Marijke” de deelnemers aan het defilé naar het monument.

25 mei

Dauwtrappen op Hemelvaart. De regen mocht geen naam hebben. De stop was dit maal op Sportpark De Gaard waar Marijke gastvrij werd ontvangen bij vv Neo’25. Ontbijt in het Bondsgebouw.

3 juni

Taptoe Geertruidenberg bij de Juweeltjes. Wat een lange dag.
’s Middags rondgang, daarna ’s avonds taptoe. Mooi optreden
van mini- en majorettes in schitterende indianen outfit ! Bravo Karin,
bravo moeder Brok. Zij maakte de schitterende pakjes.

10 juni

De traditionele avondvierdaagse in Waalwijk

16 juni

De jaarlijkse avond driedaagse in Kaatsheuvel. Door de organisatie
gepland midden in de WK voetbal gekte tijdens de wedstrijd Nederland – Denemarken en zonder “Marijke” die helaas door onderbezetting op het laatste moment moest afzeggen. Toch haalde de vereniging de krant. Echter over het artikel met de kop “Ontbreken van Marijke smet op de avond driedaagse” in Het Brabants Dagblad kon zeker niet iedereen het eens zijn…..

17 juni

Jan Hendrik de Rooy Mars. De post bij het Jan de Rooy monument in
Sprang was voor “Marijke” De blaoskapel zorgde voor gezelligheid voor de wandelaars.

24 juni

avond driedaagse Pro Patria. Zoals voorgaande jaren werden de wandelaars muzikaal begeleid van Elzenhoven naar het Raadhuisplein.

2 september

Taptoe Nieuwkuijk Tijdens de rondgang vooraf werd Corrie Brok verrast met een mooi boeket voor haar inspanningen voor de majorette pakjes. “Marijke” behaalde de 3e prijs.

9 september

Festival bij Beatrix Dongen. Gezellige rondgang vooraf en de tiptoe daarna ging ons goed af. Het was de laatste keer dat de show werd opgevoerd, want inmiddels is een nieuwe show in de maak en een nieuwe instructeur aangetrokken om het komende jubileumjaar met de nieuwe show te kunnen aantreden.

11 september

Serenade bij Dianne van de Kolk, al 25 jaar lid van “Marijke”

16 september

Festival voor de mini- en majorettes bij de Manâna Girls in Breda. De meisjes vielen niet in de prijzen maar de positieve juryrapporten waren een opsteker.

30 september

Truckfestijn. Ditmaal was de muzikale tussenstop in De Gouden Leeuw in Zeven Bergschenhoek. Zoals elk jaar weer een feest om hieraan deel te mogen nemen.

18 november

Intocht St. Nicolaas in Sprang-Capelle

24 november

Sinterklaas en zijn pieten bezoeken de kleine leden van “Marijke” in het Bondsgebouw.

19 december

Met het oog op het naderende jubileumjaar gaat de Jubileum Website van “Marijke”on line. De jubileum agenda en  de optredende korpsen op de taptoe op 9 juni 2007 worden bekend gemaakt.

2007

6 januari

Het 27e Nieuwjaarsconcert. Natuurlijk weer met de “gewone perikelen” vooraf. “Marijke” bracht de volgende nummers ten gehore : Het Dorp, Passie, en geheel in stijl met sombrero en dirigent met poncho, Mexico. Afsluiter was het swingende I’v got the music in me.

10 februari

Eerste showrepetitie in Sporthal Zidewinde op de zaterdagmiddag. Zo zullen er de komende maanden meerdere volgen, want op de a.s. Jubileumtaptoe op 9 juni a.s. moet ‘t weer spetteren als vanouds met “Dancing with Marijke”!!Hans Verhoeks is aangetrokken als showinstructeur

3 maart

Dat “Marijke”dit jaar 60 jaar bestaat wordt vandaag uitbundig gevierd.  Om 13.00 uur die dag begint de reunie in het Bondsgebouw, voorafgegaan door een rondgang door de Sprangse wijken. Daarna begint een drukbezochte receptie Leden, oud-leden en genodigden toastten na de toespraak van de voorzitter op de toekomst van “Marijke”. Oud-voorzitter Ger Broeks werd nog eens extra in het zonnetje gezet voor zijn inzet voor de vereniging. In De Hoefstal in Kaatsheuvel vond ’s avonds een spetterend feest plaats ter afsluiting van de dag. Deze avond worden ook de jubilarissen van 2006 gehuldigd. Frank van Zutphen en Aline van Pas 25 jaar en Annabel Rijken (majorette) 10 jaar lid.

30 april

Koninginnedag. De jaarlijkse aubade wordt opgeluisterd op het Raadhuisplein en in Besoyen wordt ’s avonds de lampionnenoptocht begeleid.

17 mei

Hemelvaartsdag begon traditiegetrouw met Dauwtrappen, gevolgd door een lekker ontbijtbuffet in het Bondsgebouw.

2 juni

Een week voor de jubileumtaptoe wordt op het terrein van Cornu Copiae in Waalwijk tijdens een minitaptoe een try-out van de nieuwe show gedaan. Complimenten alom. Natuurlijk moet er nog wat geschaafd worden.

7 juni

Het is zover. Jubileum Taptoe van “Marijke” op Sportpark de Gaard. Na een regenachtige dag, waren de weergoden “Marijke” deze avond wel bijzonder gezind. Het voorprogramma werd gevuld met Mini-midi- en majorettes van “Marijke”. Ons “Marijke” liet zijn swingende show zien: “Dancing with Marijke”! Deelnemende korpsen waren verder : Beatrix-Dongen, Exempel-Empel, K&G-Leiden, K.D.O.-Groessen, Wilhelmina-Sleeuwijk. Ook hun optredens waren een lust voor oog en oor en bezorgden menig toeschouwer kippenvel. In de finale werd de Highland Cathedral vertolkt door “Marijke”, de gezamenlijke korpsen sloten af met het Wilhelmus. Een ieder was het er over eens dat deze taptoe een fantastisch hoogtepunt was in het jubileum jaar.

11 juni

In het Brabants Dagblad verschijnt een totaal misplaatst artikel over de Jubileumtaptoe, wat veel stof heeft doen opwaaien. Veel boze reacties van leden en fans aan het adres van de redactie.

23 juni

“Marijke” neemt deel aan de taptoe van Cornu Copiae op het Vredesplein in Waalwijk.

18 september

Het Klapstoelenconcert. Vanwege het weer kon dit evenement jammer genoeg niet buiten plaatsvinden. In het Bondsgebouw bezorgde “Marijke” een gering aantal toeschouwers een gezellige muzikale avond.

17 november

Intocht St. Nicolaas. Het kon geen mooier weer zijn. Een stralende winterzon stond boven de stoet met muzikanten en zwarte pieten die St. Nicolaas begeleidden vanaf de Sprangse Kerk naar het Raadhuisplein.

30 november

St. Nicolaasavond in het Bondsgebouw. Op deze geslaagde avond waren er dit jaar voor groot en klein surprises en cadeaus.

22 december

Deze avond worden traditiegetrouw de jubilarissen van Marijke gehuldigd. Gert-Jan en Ans zijn beiden 40 jaar en Dani 25 jaar lid van onze vereniging.

2008

5 januari

Nieuwjaarsconcert 2008. In een schitterende als concertzaal omgetoverde Sporthal Zidewinde, werd het publiek getrakteerd op een verrassend en gevarieerd programma. “Marijke” bracht o.m. “Brabant”van Guus Meeuwis en hun nummers uit “Dancing with Marijke”. In een slagwerkcombinatie met “Sirena” spetterden onze tamboers o.m. met Century Drums en Kyomoto.

22 januari

Na bijna 10 jaar (1e Nieuwsbrief april 1998) houdt met de uitgave van nr. 35 “’t Muziek(r)antje” op te bestaan. Na vele vergeefse oproepen aan de leden voor copy, hield de redactie het voor gezien. Jarenlang werd het krantje verzorgd door Carola Schapendonk en Anja Teuling.

30 april

Koninginnedag 2008. Met een oranjezonnetje in de rug en gevolgd door een stoet van leerlingen van Basisschool Pr. Willem Alexander met hun versierde fietsen marcheerde Marijke op weg naar het Raadhuisplein voor de jaarlijkse aubade. Een traditie van jaren, die niet uit het straatbeeld verdwijnen mag. Die avond weer de traditionele lampionnenoptocht in Besoyen waarbij we net een onweersbui hebben kunnen ontwijken.

1 mei

Hemelvaartsdag vandaag, dus dauwtrappen. Ondanks het vroege tijdstip en de rondgangen van de dag ervoor, was een ieder weer enthousiast. De leden lieten zich het ontbijtbuffet in het bondsgebouw goed smaken.

17 mei

Familiedag Marijke.  De middag werd doorgebracht  in Oisterwijk, met Piet Plezier op pad, daarna (gelukkig overdekt) midgetgolf. Het regende inmiddels flink  en was er koud bij. Die avond werd de barbecue flink opgestookt en alles was weer snel warm en opgedroogd. Opnieuw een geslaagde dag.

17 juni

Lid Bert de Jong werd voor 25 jaar lidmaatschap van Bouwbond CNV gehuldigd in Zidewinde. De serenade die Marijke kwam brengen, maakte de avond extra feestelijk.

19 augustus

Omdat de heren Willem van Caem en Denis Vos beiden 60 jaar lid waren van de vereniging werd bij beide heren een serenade gebracht.

23 augustus

Dagje uit naar Dippie Doe in Best voor de majorettes

9 september

Ook Anton van Beek en Ger Broeks werden op een serenade getrakteerd omdat zij op 1 september 50 jaar lid waren.

20 september

Openluchtmuseum Arnhem.  De goede optredens in het park, de fijne sfeer en het heerlijke weer, maakten van dit uitje voor de vereniging een topdag.

27 september

Zierikzee, het druma KNFM Festival voor majorettes. Beide groepen behaalden goede resultaten, al was het voor de meiden het eerste wedstrijdoptreden van de nieuwe show. Bravo meiden!

11 oktober

Start eerste showrepetitie in Sporthal Zidewinde.

18 oktober

Deze zaterdag reisden de majorettes naar Arnhem voor deelname aan het Festival van de Parade Girls. Ondanks de zenuwen voor de nieuwe show verdienden de meiden (Jeugd 2 en Jeugd 3) een dikke pluim. Dametjes  Jeugd  3 waren zelfs goed voor een 1e prijs.

15 november

Waar de deelname was gepland voor de Sinterklaasintocht, togen de leden van Marijke deze middag gezamenlijk naar de Algemene Begraafplaats. Op maandag 10 november overleed door een noodlottig ongeval Arnold van Zelst, man van Bertha en vader van Margret. Verslagenheid alom.

28 november

Sinterklaas-surprise avond voor de majorettes in het Bondsgebouw.

29 november

Marijke treedt op tijdens het Sinterklaasfeest van de “Dobbertjes” in het Olympiabad in Waalwijk

2009

3 januari

Nieuwjaarsconcert, het 29e.  “Marijke” gaf weer eens zijn visitekaartje af ! Dit jaar was het thema “Alles is Liefde is alles” . Thema dat de deelnemende verenigingen extra had geïnspireerd bij hun muziekkeuze. “Marijke” koos voor  Ik heb je Lief, het swingende Flashdance, Passie en Love  is in The air. De rode hartvormige ballonnen met helium gevuld maakten het geheel compleet. Samen met Sirena werd uitgevoerd Love me tender. De tamboers van beide muziekverenigingen schitterden gezamenlijk met Sambastar. Complimenten voor een opnieuw geslaagd Nieuwjaarsconcert. Op naar

het volgende lustrum, het dertigste concert in 2010.

5 januari

De Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Waalwijk in de Leest werd dit jaar opgeluisterd door “ons Marijke”.

3 februari

Algemene Leden Vergadering. Tijdens de ledenvergadering wordt het zittend bestuur ontbonden en wordt een nieuw bestuur gekozen.  De schouders gaan eronder!  Nieuwe plannen worden gemaakt, positieve ideeën naar voren gebracht, alle neuzen dezelfde kant op…

14 maart

In Sporthal Zidewinde vindt vanmiddag eerst een showrepetitie plaats. Deze avond genieten de leden ook van een heerlijke gourmet party!   In een “geurend en dampig” Bondsgebouw bleek een hapje, een drankje,  bijkletsen en herinneringen ophalen een goede mix  voor weer een gezellig “Marijke” avondje . Allereerst werden onderscheiden voor hun 60-jarig lidmaatschap Denis Vos en Willem van Caem.  50 Jaar lid waren Anton van Beek en Ger Broeks. Tiny Donkers was 25 jaar lid. Door een wijziging van het reglement bij de KNFM(niet alleen dames, maar ook heren hebben recht op een speldje voor 12 ½ jaar lidmaatschap) kregen met terugwerkende kracht een speldje de heren Leon Donkers, Patrick de Jong, Twan Vermeer, Sjerrie Snoeren, Roberto Ophorst, en Marco Wagemakers. De dames Annabel Rijken en Margret van Zelst werden eveneens onderscheiden voor hun 12  ½ jarig lidmaatschap bij Marijke. Alle vrijwilligers werden weer in de bloemetjes gezet. Later op de avond werd op een ludieke manier nog een bingo rondje gedaan….

21 maart

“Marijke” ging deze dag internationaal.  In alle vroegte vertrekt de club met de bus naar Villenesse sur Seine nabij Parijs in Frankrijk om mee te lopen in een optocht. Het was een waar feest op een echte lentedag en…..mét een ouderwets “Marijke gevoel”!

18 april

De majorettes en minirettes  doen het uitstekend op het KNFM festival in de Lier.   De minirettes met hun show “Feest” veroverden een 1e plaats met 70.6 punten. De majorettes behaalden eveneens een 1e plaats met 73,9 punten. Zij gingen op de Afrikaanse toer. Super!

23 april

In het Bondsgebouw vindt een actie bijeenkomst plaats i.v.m. het voorgenomen besluit van
de Gemeente Waalwijk te bezuinigen op de buurthuizen en enkele, waaronder het Bondsgebouw te sluiten. Het Bondsgebouw zal per per 1 augustus 2009 haar deuren moeten sluiten. Protesten en overleg alom van de gebruikers. Voor “Marijke”is het Bondsgebouw al haar 60 bestaansjaren de thuishaven….! Tot op heden (april 2010) is het Bondsgebouw nog steeds open.

29 april

“Marijke”treedt op in de Leest tijdens het concert voor gedecoreerden. Op de muziek van Dancing with de Stars swingden dansparen van Dansschool Lizan op de klanken van “Marijke’s “ muziek over het podium.  Publiek , muzikanten en dansers waren enthousiast over dit gezamenlijk optreden en later in het jaar zou dit nog eens gebeuren.

30 april

Opnieuw vergezelde een schitterend oranjezonnetje “ons Marijke” deze Koninginnedag op weg naar het Raadhuisplein voor de aubade. Niemand kon die morgen vermoeden dat deze dag zo’n dramatisch afloop zou krijgen…..   Door de verschrikkelijke gebeurtenissen in Apeldoorn, werden veel geplande feestelijkheden, waaronder de lampionnenoptocht in Besoyen afgelast.

21 mei

60 jaar DAUWTRAPPEN !!  Met z’n allen in pyama gestoken, gaan de leden om klokslag 05.00uur het Laarzenpad op ter hoogte van Kasteel  Zuidewijn. Zonder instrument ontspannen wandelen op een ietwat dauwige prachtige Hemelvaartmorgen om daarna de wijk Landgoed Driessen muzikaal te wekken….Vervolgens, na een pitstop bij Sportpark van NEO ‘25  in een uitgelaten sfeer,  hartstochtelijk blazend met veel bekijks, op weg naar het ontbijt in Het Bondsgebouw.  “Dauwtrappen op z’n best anno 2009”, kopt de Duinkoerier, en dat was het….. Zeker weten!

13 juni

Een traditie is elk jaar het inhalen van de wandelaars van de Waalwijkse Avondvierdaagse. Het weer zat mee en het publiek was er weer massaal en dat marcheert  en musiceert heerlijk…

20 juni

Veteranen dag in Waalwijk. Op het Unnaplein toonde Marijke voor het eerst sinds lange tijd weer eens de show aan het aanwezige publiek. Natuurlijk moest er hier en daar nog worden bijgeschaafd.

26 juni

Avond driedaagse Sprang-Capelle.  Traditiegetrouw werden de wandelaars feestelijk onthaald door onze vereniging. Hoe warm en hoe druk het was…..!

27 juni

Taptoe bij Dice Musica ’83 in Ter Aar. Voorafgaand aan het showoptreden eerst een rondgang.  Daarna werd een goedlopende show neergezet!!    Een super (warme) avond.

4 juli

De feestelijke opening van de Putstraat in Waalwijk werd deze hete middag opgeluisterd door “Marijke”. De koele drankjes lieten zich na het optreden goed smaken.

7 juli

Nootjesactie !   Rondgang door Landgoed Driessen ter promotie van de vereniging op een zomeravond in juli……de weergoden dachten daar heel anders over! In een stromende regen deelden de jongste leden zakjes met nootjes uit bij bewoners, wat alom gewaardeerd werd. De rondgang werd gevolgd door een extra ledenvergadering in het Bondsgebouw, waarin diverse zaken aan de orde kwamen.

21 juli

Deze avond opnieuw Nootjesactie !  in de kern Sprang en Zuid. Afgegaan op de buienradar lukte het nipt na de rondgang Het Bondsgebouw te halen en een onweersbui net voor te zijn. Zo werd de laatste repetitieavond  ingevuld en de vakantie ingeluid met een borrel.

26 september

Festival Sporthal Zierikzee. De majorettes en minirettes  traden ’s morgens aan, het muziekkorps daarna. De show stond er weer. Na de rondgang die middag, was het fijn toeven op het terras in de binnenstad met een hapje en een drankje. Bij de prijsuitreiking aan het einde van de dag,  bleek dat zowel mini- en majorettes als de muzikanten weer goed hadden gepresteerd. De inhoud van de juryrapporten en -geluidsopnamen bevatten positieve kritieken.

6 oktober

Open repetitie avond. Een gezellige drukte van ouders,  opa’s en oma’s en andere belangstellenden. Fijn dat deze avond een aantal nieuwe leden opleverde.

9 oktober

Een dropping voor jong en oud. De start was in het bedrijfspand van de Firma van der Kolk aan de Berkhaag.  Het was een koude avond.  Met hapjes, drankjes en héééérlijke soep werd iedereen snel weer warm.  Vuurkorven zorgden voor sfeer, jammer genoeg verstoorde de regen later op de avond het roosteren van brooddeeg en marshmallows op het vuur. Opnieuw  een ouderwets gezellig Marijke avondje…

17 oktober

De minirettes en majorettes nemen deel aan het festival in de Rijnhal in Arnhem  Ze deden het heel goed met achtereenvolgens een 1e en een 2e prijs. Bravo dames!

29 oktober

In de herfstvakantie was op verzoek van Buurtwerk Sprang een lampionnenoptocht georganiseerd, onder begeleiding van “Marijke”. Er was veel belangstelling.

14 november

Intocht St. Nicolaas. Met enige vertraging door tegenwind en koude, kwam Sint uiteindelijk aan op het Raadhuisplein begeleid door “Marijke”.

20 november

Sint komt met zijn pieten en cadeautjes voor de kleinsten van “Marijke” naar het Bondsgebouw.

21 november

“Marijke” neemt deel aan het Najaarsconcert in Den Bolder Waspik, m.m.v. de Brassband Borderbrass uit België en Brassband Crescendo uit ’s Gravenmoer. Enkele dansparen van Dansschool Lizan dansten weer op de muziek van Dancing with the Stars mee.

28 november

Dit jaar is “Marijke” voor de opleiding van leerlingen een samenwerkingsverband aangegaan met Studio 155, de muziekschool van Ben Voogd in Sprang-Capelle. Inmiddels krijgt een groeiend aantal leerlingen van “Marijke” les aan de Heistraat. Deze middag wordt voor de gehele vereniging een workshop gehouden. Een leerzame middag voor de muzikanten en gezellig afgesloten met een hapje/hap Chinees.

5 december

De Dobbertjes vieren Sinterklaas in het Olympiabad in Waalwijk. “Marijke “ draagt haar steentje bij aan dit altijd blije en gezellige feestje.

19 december

Eindejaarsfeest. Door diverse omstandigheden een matig bezochte avond, wat erg jammer was voor hen die deze avond hadden georganiseerd. Toch slaagde een kleine groep erin er een fijne avond van te maken. Leon Donkers en Linda van Zutphen werden gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaatschap.